Autobusové nádraží v Kloboukách u Brna

logo
odrážkaarchitektura
odrážkadesign
odrážkaurbanismus
odrážkaprojekce
Rok realizace: 2012–2013

Úkolem nového autobusového nádraží v Kloboukách u Brna bylo výrazně zlepšit komfort cestování v důležitém uzlu autobusové dopravy, kde se sbíhá několik významných dopravních linek.

Nádražní budova, představující těžiště terminálu, má působit lehkým dojmem, jakoby její střecha vyrůstala ze zeleného svahu pod farou. Je začleněna do náměstí tak, aby pomohla definovat jeho elementární orientaci, funkční i prostorovou. Vloženým nízkým objemem vytváří (spíše funkčně než objemově) protiváhu protější škole a zvýrazňuje dominantní postavení zámku, resp. radnice.

Ústředním prostorem nádraží je „otevřená hala“, krytý venkovní prostor, ze kterého vedou vstupy do prosklených interiérů - čekárny s PNS a do občerstvení (které zatím není v provozu). Veřejná WC jsou situována na zadní straně objektu obrácené k hasičské zbrojnici a jejich vstupy jsou kryty přesahující střechou. Z čekárny, z občerstvení i z vnějšího krytého prostoru mají cestující dokonalý optický kontakt s náměstím a s přijíždějícími autobusy.

Budova autobusového nádraží reflektuje morfologii okolního terénu za podpory využití přírodních materiálů (beton, kámen, sklo, dřevo). V budově se prolínají vnější a vnitřní prostory, které jsou sjednoceny jednoduchou monolitickou střechou.

Součástí stavby terminálu byly přeložky inženýrských sítí včetně regulační stanice plynu.

(c) Copyright 2008 AtelierWalter | Mapa webu | Vytvořil - Jakub Říha